blog-img

Apartman yöneticileri hangi giderler için para toplayabilir?

Apartmanlarda ya da sitelerde, apartman yöneticisi tarafından harcama yapılan veya yapılacak olan giderler için para toplayabilir. Fakat acil bir durum bulunmuyorsa, apartmanlarda para toplanması için genel kurul kararının olması gerekiyor. 

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Oya Armutçu'ya gelen soruda, sitelerinde uzun süredir genel kurul yapılamadığına dikkat çeken okuyucu, normal aidatın ödendiğini ancak yönetim kurulunun ayrıca demirbaş gideri istediğine dikkat çekti. Bu demirbaş giderinin toplanma sebebini bilmediklerini dile getiren okuyucu, yönetim kurulunun demirbaş giderine ilişkin bilgi ve belgeleri maliklere detaylı şekilde açıklaması gerekip gerekmediğini sordu. 

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Üyesi avukat Beste Demirhan, apartmanlarda ve sitelerde alınan aidat ve demirbaş giderlerinde mahsuplaşmanın ne olduğu ve nasıl yapılacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Demirbaş'ın o açıklamaları:

- Ortak gider avansı (ödenecek aylık aidat miktarı) neye göre belirlenir?

Genel kurul ya da yönetim kurulu tarafından işletme projesi yapılır. Bu işletme projeleri genelde bir yıllık yapılır ve sitenin olası tüm giderleri ve gelirleri buraya yazılır. Sonra da her bağımsız bölüme düşen aylık avans miktarı belirlenir.

- Aidat miktarı belirlenirken büyük daire-küçük daire ayrımı yapılır mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre personel giderleri eşit, diğer giderler ise arsa payı oranında paylaştırılır. Ancak, ‘aidat paylaşımı yönetim planı’ farklı şekilde de düzenlenebilir. Tüm giderler metrekareye göre, arsa payına göre, eşit ödenecek şekilde ve benzeri şekillerde belirlenebilir.

- Demirbaş ve yatırım gideri de aidat içerisinde olur?

Bu tür giderlerin, aidatın içerisinde olmaması ayrıca yazılarak toplanması veya aidatın içerisinde ne kadarının yatırım ve demirbaş gideri olduğunun ayrıca ve açıkça belirtilmesi daha doğru olacaktır.

 


Paylaş
1